گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2

گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2
گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2
گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2
گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2

گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2

گرانول، شکل خاصی از مواد پلیمری است که با هدف سهولت در حمل و نقل مواد پلیمری، سهولت در تولید مواد پلاستیکی و کاهش اتلاف این مواد در حالت پودری، تولید می‌شود. گرانول، گرید خاصی از مواد پلیمری نیست، بلکه شکلی از این مواد است که به صورت دانه دانه بوده و می‌تواند گستره وسیعی از مواد پلیمری را شامل شود. همچنین می‌توان برای تولید گرانول، از مواد پلیمری نو و یا بازیافتی استفاده کرد.

فرم ثبت سفارش